Loading...
 

Esperanto

Eventoj kaj Renkontoj (Événements et Rencontres)


Ĉiuj lernantoj ne ĉiam konas la sistemon, kiu ebligas vidi la Esperantajn eventojn. Mi metas ĝin en la dua ligilo kaj ĝi nomiĝas Eventa servo :
(Tous les apprenants ne connaissent pas toujours le système, qui permet de voir les événements autour de l'Esperanto. Je le mets en deuxième lien et il s'appelle Eventa servo:

 • Amikumu: Amikumu estas socia reto, kiu ebligas renkonti samlingvanojn ĉirkaŭ si. (Amikumu est un réseau social qui permet de rencor les locuteurs d'une langue près de chez soi.)
 • Eventa servo La sistemo por diskonigi esperantajn eventojn tutmonde! (Le système pour connaître les événements de l'Esperanto dans le monde!)
 • Francaj staĝoj: En Francujo, la kastelo Greziljono ĉiujare organizas Esperanto-ŝtaĝojn. (En France, Le château organise chaque année des stages d'Esperanto.)
 • Pasporta Servo: Ĉu vi volas renkonti kaj dormi ĉe aliaj Esperanto-parolantoj? (Souhaitez-vous rencontrer et dormir chez d'autres esperantophones?)
 • SEP Dum la somero, okazas esperanta kodummaratono, kiu nomiĝas SEP. (Pendant l'été a lieu un hackathon en Esperanto, qui se nomme SEP.)
 • SES Someraj Esperanto-Studoj ests la plej bona okazo por lerni kaj praktiki Esperanton. (Les études estivales d'espéranto sont la meilleure occasion pour apprendre et pratiquer l'Esperanto.)

 

 

Filmoj (Films)


Ne ekzistas multaj klasikaj kinejaj filmoj, sed ekzistas mallongaj filmraportoj, filmĵurnaloj kaj eĉ instrufilmoj:
(Il n'exite pas beaucoup de films au sens cinématographiques, mais des courts-métrages, des reportages et même des films d'enseignements: )

 • Insulo de la Rozoj Dokumenta filmo pri insulo, kiu ekzistis dum kelkaj semajnoj en 1968. (Un film documentaire à propos d'une île, qui a existé pendant quelques semaines en 1968.)
 • Al virino La usona aktoro Alekso MILLER prezentas al vi unu el siaj multaj filmoj. (L'acteur américain Alex Miller vous présente un de ses nombreux films)
 • UEA filmoj Filmoj de la tutmonda asocio UEA. (Vidéos de l'association mondiale UEA)
 • Jutubaj filmoj: Kelkaj filmoj en Jutubo. (Quelques films sur Youtube. A quand sur Peertube?)
 • Esperanta televido: Kolekto de filmoj sen subtitoloj (Collection de films sans sous-titres)
 • La vojaĝoj de Alex kaj Camille : La francoj Alex kaj Camille prezentas la Esperanton tra siaj vojaĝoj (Les français Alex et Camille présentent l'espéranto à travers leurs voyages)

 

 

Historio (Histoire)

 

 • Zamenhof.info: Tiu retejo temas pri L. L. Zamenhof, kiu iniciatis la internacian lingvon "Esperanton". (Ce site aborde l'histoire de L.L. Zamenhof, qui a inicié la langue internationale "espéranto".)
 • Militrakonto Tiu retejo enhavas personajn rakontojn kaj letraĵojn, kiuj donas transnacian percepton de la dua mondmilito. (Ce site contient des histoires personnelles et des lettres, qui donnent une perception transnationale de la deuxième guerre mondiale.)
 • Paĝo de Vikipedio Tiu Vikipedia artikolo temas pri la historio de la lingvo Esperanto. (Cet article Wikipedia aborde l'histoire de la langue espéranto.)

 

 

Helpiloj (Outils d'aides)


Ekzistas interretaj vortaroj, sed ankaŭ serĉilo en tekst-datumbazo. Tiu lasta multe helpas, kiam vi volas certiĝi, ke viaj frazoj estas korektaj. Komparu ilin kun tiuj de la famaj verkistoj de la Esperanto-mondo:
(Il existe des dictionnaires en lignes, mais également un outil de recherche dans une base de données de textes. Ce dernier aide beaucoup, quand vous souhaitez vous assurer, que vos phrases sont correctes. Comparez- les avec ceux de célèbres écrivains du monde de l'espéranto: )

 • Komputeko Interreta projekto, kiu celas listigi komputilajn vortojn. (Projet internet, qui a pour but de lister les termes informatiques.)
 • PIV La plena ilustrita vortaro. (Le dictionnaire complet illustré en espéranto.)
 • Tekstaro Datumbazo pri gravaj Esperantaj tekstoj. (Base de données de textes importants en espéranto.)
 • Vortaro de la Akademio Vortaro de la Akademio de Esperanto. (Dictionnaire de l'Académie de l'espéranto.)

 

Organizaĵoj (Organisations)


Jen estas kelkaj organizaĵoj kaj asocioj pri Esperanto:
(Voici quelques organisations et associations à propos de l'Esperanto: )

 • Akademio de Esperanto: Tio retejo eble estas la plej malbela en la mondo sed la homoj, kiuj laboras en tiu Akademio estas la respektaj gardistoj de la lingvo. (Ce site internet est sans doute le plus affreux du monde mais les personnes, qui travaillent dans cette académie, sont les gardiens de la langue.)
 • Edukado: Retejo, kiu valorias la lernadon de Esperanto (Site internet qui valorise l'apprentissage de l'espéranto.)
 • E@I: Slovakia organizaĵo, kiu okupiĝas pri interretaj projektoj. (Organisation slovaque qui s'occupe de projets Internet.)
 • ESF: Esperanto Studic Foundation laboras por progresigi la komprenadon kaj praktikadon de lingva justeco en multkultura mondo. (ESF travaille pour faire progresser la compréhension et la pratique d'une justice linguistique dans un monde multiculturel.)
 • KAEST: Konferencoj pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko. (Conférences à propos des applications de l'espéranto en Science et Technique.)
 • Komisiono Afrika: Kanalo por informiĝi pri la movado en Afriko. Un canal pour s'informer à propos du mouvement en Afrique.
 • SAT: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT est l'association mondiale anationale.)
 • Landaj asocioj: Sur tiu paĝo, vi povas vidi la asocion por ĉiu lando. (Sur cette page, vous pouvez voir l'association de chaque pays)
 • UEA: UEA estas la plej granda internacia organizaĵo por la parolantoj de Esperanto. (L'UEA est la plus importante association internationale consacrée à l'espéranto.)
 • TEJO: TEJO organizas Internacian Junularan Kongreson, ĉiujare en malsama loko de la mondo. (TEJO organise un Congrès International des Jeunes, chaque année, dans un pays différent.)
 • Tuluza asocio: La asocio de mia urbo, kiu estas Tuluzo. (L'association de ma ville, qui est Toulouse)


 

 

Libroj (Livres)


Sube estas kelkaj retejoj, kie vi povas mendi Esperanto-librojn. Jes! La Esperanto-komerco ekzistas!
(Ci-dessous se trouve quelques sites internet, où vous pouvez commander des livres en Esperanto. Oui! Le commerce en espéranto existe ! )

 • Espéranto-France: Butiko de la asocio "Espéranto-France". (Boutique de l'association "Espéranto-France".)
 • Libroj de UEA: La plej novaj libroj de la tutmonda asocio UEA. (Les dernières livres de l'association mondiale UEA.)
 • Flandra retbutiko: Esperanta retbutiko de Flandrio. (Boutique en Flandre belge, dédiée à l'Esperanto.)
 • Espero.sk: Butiko en Slovakio. (Une boutique en Slovaquie)


 

 

Lerni (Apprendre)


Ekzistas multaj metodoj por lerni Esperanton. Sube estas nur la retejoj, kiuj ebligas al vi lerni la lingvon senpage. Jen la ordo de la paĝaroj, kiun mi preferas:
(De nombreuses méthodes existent pour apprendre l'Esperanto. Ci-dessous sont répertoriés les sites internet, qui vous permettront d'apprendre la langue gratuitement. Voici l'ordre des sites que je préfère: )

 • iKurso: Estas lerna paĝaro, kiu ebligas al la franclingvanoj lerni la bazon de la lingvo Esperanto. Plie ĝi enhavas la rakonton "Gerda malaperis" por perfektigi sian nivelon. (Un site d’apprentissage pour francophones, avec un cours en dix leçons pour apprendre les bases de la langue. De plus, il contient l'histoire "Gerda malaperis" pour se perfectionner.)
 • Lernu Lernu estas plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi kaj lerni la internacian lingvon (Lernu est un site plurilingue dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur la langue internationale.)
 • Duolingo Lerni Esperanton per la aplikaĵo "Duolingo". ("Apprendre l'espéranto avec l'application "Duolingo".)
 • Ekparolu. Lernu paroli Esperanton kun esperantistoj. Vi devas alklaki sur la butonon "Aliĝi kiel nevo".(Apprendre à parler espéranto avec des espérantophones. Vous devez cliquer sur le bouton "Aliĝi kiel nevo". Pour plus d'informations, rendez-vous sur cette page.)
 • KER La ekzameno laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro ebligas al la kandidatoj ricevi diplomon laŭ sia lingva nivelo. (L'examen du Cadre européen commun de référence pour les langues permet aux candidats de reçevoir un diplome selon son niveau linguistique.)

 

 

Ludoj kaj Enciklopedio (Jeux et encyclopédie)


Ĉu vi volas ludi Esperante? Iru rapide viziti tiujn retpaĝojn:
(Vous souhaitez jouer en espéranto? Allez rapidement visiter ces pages web: )

 • Drako Tiu retejo estas Esperanta traduko de la bazaj reguloj de la ludo Pathfinder. (Ce site internet est la traduction en Esperanto des règles du jeu Pathfinder.)
 • Vikipedio Jes! Skribi enciklopodiajn artikolojn en Vikipedio povas esti tre amuze. Oui! Ecrire des articles encyclopédiques dans Wikipedia peut-être très amusant.)

 

NASK2005 Phil Dorcas 2 562x410

 

Muziko (Musique)


Tiuj utilaj ligiloj temas pri la kantoj, la kantotekstoj kaj la elŝuteblaj muzikoj:
(Ces liens utiles ont pour sujet les chansons, les textes de chansons et les musiques téléchargeables: )

 • Vinilkosmo: Vinilkosmo produktas ekskluzive Esperanto-bandojn kaj artistojn (Vinilkosmo produit exclusivement des groupes et artistes qui chantent en espéranto)
 • i.d.c Aŭskultu la muzikon de la artisto i.d.c. (Découvrez la musique de l'artiste i.d.c.)
 • Johannes: Retejo, kie vi povas aŭskulti kaj elŝuti kantojn de la verkisto Johannes. (Site internet où vous pouvez écouter et télécharger des musiques du compositeur Johannes.)
 • Muzikoj: Kantoj en Esperanto en Jutubo (Chansons en Esperanto sur Youtube. A quand sur Peertube?)
 • KantarViki: Kantoj, kies lingvo estas esperanto. (Chansons, dont la langue est en Espéranto)
 • Paĝo de Enrique : Estas malnova retpaĝo, sed ĝi havas riĉan kolekton de muzik-ligiloj (La page web est ancinne, mais elle a une riche collection de liens de musiques.)

 

 

Retradioj


Ĉu vi volas aŭskulti radiojn interrete ?
(Souhaitez-vous écouter des émissions radio par Internet?)

 • Esperanta Radio Estas unu el la multaj retradioj, kiuj ekzistas interrete. (C'est l'une des nombreuses radios, qui existent sur Internet.)
 • Esperanta magazino Aŭskultu ĉiu lunde la Esperanto-radion en Tuluzo. (Ecoutez chaque lundi la radio espéranto à Toulouse.)
 • Kern.punkto Podkasto pri sciencoj, la Interreta sekureco kaj la vojaĝoj. (Podcasts à propos des sciences, la sécurité Internet et les voyages.)
 • Muzaiko: Interparoloj, muzikoj kaj raportoj, kiuj reaŭskulteblas. (Discussions, musiques, reportages, qui sont des réécoutables.)
 • Varsovia vento Varsovia vento estas polanda retradio. (Varsovia vento est une radio pollonaise.)
 • CRI Internacia ĉina radio. (Une radio chinoise internationale.)

 

 

Revuoj (Magazines)


Ĉu vi deziras legi Esperantajn revuojn? Ne timu! Ekzistas papere aŭ interrete diversaj magazinoj kaj interesaj artikoloj:
(Vous souhaitez lire des revues en Esperanto? Ne vous inquiétez pas! Il existe en version papier ou numérique de nombreux magazines et articles intéressants: )

 • UEA-facila Retejo, kiu proponas al la komencantoj legi facilajn artikolojn. (Site internet, qui propose aux débutants de lire des articles faciles.)
 • Esperanto La revuo "Esperanto", kiun la asocio UEA eldonas ĉiumonate. (Le magazine "Esperanto", que l'association UEA édite chaque mois.)
 • Kontakto Kontakto estas revuo por tiuj, kiuj interesiĝas pri kulturoj, muziko kaj teknologio. (Un magazine pour ceux qui s'intéressent aux cultures, à la musique et la technologie.)
 • Le monde de l'espéranto Tiu revuo informas la francan publikon pri Esperanto. (Ce magazine informe le public français à propos de espéranto.)
 • Lingva kritiko Lingva Kritiko enhavas publikaĵojn, kiujn esperantistoj skribas. (Lingva Kritiko contient des publications, que des espérantophones écrivent.)
 • Monato Tiu magazino estas internacia kun artikoloj pri politiko, kulturo, scienco, (Ce magazine est internationale avec des articles à propos de politique, de culture, de science.)
 • Unesko-Kuriero La revuo "Unesko-Kuriero". (La revue Courrier de l'UNESCO.)

 

 

Konkludo (Conclusion)


Fine, mi deziras prezenti tiun manifesteton, kiu ebligas al vi vidi la valorojn de la Esperantao-movado. Alie, vi ĉiam povas legi kelkajn ŝercojn. Ne hezitu peti min pri tiu lingvo sur la kanalo #esperanto de la frenezaj bufoj. Ĝis baldaŭ!
(Enfin, je souhaite vous présenter ce petit manifeste qui vous permet de voir les valeurs du mouvement espéranto. Autrement, vous pouvez toujours aller lire quelques blagues. N'hésitez pas à me poser des questions sur le canal #esperanto des crapauds fous! A bientôt!)

 

Ŝerca desegnaĵo.
Quel tatouage désirez-vous? Un qui me donne l'apparence d'une personne qui a de l'argent.
Contributors to this page: Rubujeto .
Page last modified on Friday 5 March, 2021 12:22:23 CET.
List Slides